Mi a BIM?

A BIM módszertan olyan technológiák, folyamatok és irányelvek összessége, amelyek lehetővé teszik egy építmény létrehozásában és üzemeltetésében érdekelt szereplők virtuális térben történő együttműködését. A klasszikus 3D-modellezésen túl magában foglalja a modellben tárolt leíró adatok (metaadatok) kezelését is, melyeknek köszönhetően a modellelemek egyedileg azonosíthatók, rendszerezhetők és listázhatók. Ez a többletinformáció biztosítja az építmény teljes életciklusa (tervezés, engedélyezés, kivitelezés, üzemeltetés stb.) során a korszerű információátadást, valamint az egyes szereplők számára releváns adatok gyors és hatékony megjelenítését és kezelését.

A „BIM” betűszó a „Building Information Modeling” (Épületinformációs Modellezés) módszertan kezdőbetűiből keletkezett, melynek alapjait Charles M. Eastman amerikai egyetemi professzor definiálta 1975-ben a következő fő szempontokat figyelembe véve:

 • interaktív tervezés lehetőségének megteremtése
 • a 2D-s rajzok a modellből automatikusan generálódnak
 • a modell változása során a rajzok automatikusan frissülnek
 • beágyazott adatbázisok használata
 • bármilyen mennyiség kimutatható a modell segítségével
 • építőanyag és költségbecslés egyszerűen megoldható
 • ütemezés és anyagrendelés támogatása
 • hatósági ellenőrzés támogatása

A betűszó „M” betűjét napjainkban előszeretettel helyettesítik a „Menedzsment” szóval, mely egy olyan komplex folyamatra utal, ahol a modellezésen és a modellelemek attribútumokkal való feltöltésén túl az épület teljes életciklusán átível a BIM-modell életútja.

BIM

Kinek?

Ha a BIM betűszó „B” betűjét jelölő „Building” szót nem épületként, hanem az építés folyamataként értelmezzük, láthatóvá válik, hogy a BIM-et nemcsak az építőipar klasszikus, magasépítési ágazatában alkalmazhatjuk, hanem bármely területen, mely építéssel foglalkozik, így többek között:

 • Magasépítés: építészet és szerkezetépítés
 • Mélyépítés: út-, híd-, vasút-, alagút, csatorna-, közmű-, és vízépítés
 • Épületgépészet: fűtés, hűtés, légkondicionálás, víz-gáz-elektromos áramellátás
 • Táj- és kertépítés
 • Városépítés

Az egyes ágazatokon belül az építési folyamat szereplői lehetnek:

 • Építtető, megrendelő, beruházó, beruházás-lebonyolító és az érdekképviseletüket ellátó személyek pl.: műszaki ellenőr
 • Ingatlanfejlesztő, fedezetkezelő
 • Tervezők, szakági tervezők, szakértők, tervezői művezetők
 • Hatóságok (pl.: építésügyi-, és építésfelügyeleti hatóságok), szakhatóságok
 • Kivitelezők és az érdekképviseletüket ellátó személyek pl.: felelős műszaki vezető
 • Építőanyag- és építőelem gyártók
 • Épületüzemeltetők, karbantartók

BIM

Miért?

A módszertan alkalmazása számos olyan pozitív előnnyel jár, amely elősegíti az építési folyamatban résztvevő szereplők számára a hatékony, gyors és precíz munkavégzést.

A modell alapú együttműködésnek köszönhetően, a tervdokumentációk elkészítésén túl a 3D környezetben egyszerűbbé válik a szakágak közötti kommunikáció menedzselése, a tervezés során felmerülő esetleges szakágon belüli vagy szakágak közötti hibák, ütközések detektálása és javítása. Ez hozzájárul az építéshelyi kényszermegoldások minimalizálásához, ezáltal az adott projekt idő- és költségigénye (erőforrásigénye) csökkenthető.

A folyamat elején definiált céloknak megfelelően létrehozott BIM-modell segítségével automatikus konszignációk, listázások, kimutatások készíthetők, továbbá különböző szimulációk, vizsgálatok elvégzésére (energetikai-, benapozási vizsgálatok, kiürítési szimuláció, stb.), valamint tervellenőrzésre is lehetőség nyílik.

Az általános vizualizációs lehetőségek mellett a jól felépített BIM-modell felhasználható időbeni ütemterv készítésre és költségbecslés, költségvetés is származtatható belőle, amelyek hozzájárulhatnak a projekt előzetes és szélesebb körű áttekintéséhez.

A BIM lehetővé teszi a tervezett építmény szűkebb és tágabb környezetének (szomszédság, utca, város, stb.) megjelenítését is, felhasználásával települési szintű szimulációk is megvalósíthatók. Mindezekkel az adatokkal átfogó képet kaphatunk az építmény társadalmi és gazdasági hatásairól élettartamának különböző fázisaiban.

BIM