2019.10.10.

Szerződéses dokumentumok – BEP

Szerző:
Bakai Nándor, Horkai András

A szerződéses dokumentumokat bemutató sorozatunk második részében a Vállalkozó-oldali dokumentumok közül a BEP kerül bemutatásra.

Fontos megjegyzés:  A 2019. május 1-jén megjelent MSZ EN ISO 19650 szabványok részben frissítették, részben átalakították a BIM-alapú projektek szerződéses dokumentumainak struktúráját és tartalmát, a gyakorlatban azonban egyelőre továbbra is a PAS 1192 szabványokra épülő, nemzeti vagy vállalati adottságok alapján kialakított dokumentumok/sablonok használata a jellemző. Ennek megfelelően az alábbi ismertető is egy átmeneti állapotot tükröz, melyben az ISO 19650 fogalmi frissítéseit igyekeztünk átvezetni, viszont a gyakorlati alkalmazással még nem alátámasztott munkarészeket és fogalmakat egyelőre nem részleteztük. Ezen munkarészek kidolgozásában a Lechner Tudásközpont aktívan részt vesz, a CEN/TC 442 "Épületinformációs modellezés" európai műszaki bizottságába delegált szakértője révén. 

Mi a BEP, és mi a célja?

A BEP (BIM Execution Plan – BIM végrehajtási terv) meghatározza, hogy a Vállalkozó milyen módon fogja végrehajtani a Megrendelő által megfogalmazott és elvárt követelményeket. (ISO 19650-1.2:2018 alapján)

A korábbi cikkünkben részletezett EIR a „Mit csinálunk?” és „Miért csináljuk?” kérdésekre adott válaszokat foglalja magában, a BEP célja a „Hogyan csináljuk?” kérdés megválaszolása. Egy jól elkészített BEP választ ad arra, hogy a BIM-módszertan hogyan lesz implementálva, végrehajtva a projekt során, illetve, hogy hogyan fognak teljesülni az EIR-ben meghatározott célok.

EIR-BEP

A BEP célja, hogy meghatározza a Vállalkozó által szállítandó munkarészek részletes követelményeit: tételesen bemutatja a teljesítendő feladatokat, valamint az adatcserére vonatkozó követelményeket. Tisztázza a BIM-felhasználási célokat minden egyes projektfázisban, valamint az ezen felhasználási célokhoz tartozó munkarészeket és ezek felelőseit, részletezettségét és adattartalmát, a modellek elkészítésének, aktualizálásának, frissítésének és kiadásának folyamatát. Rögzíti továbbá az alkalmazandó hardveres és szoftveres környezetet.

A BEP és a hozzá tartozó mellékletek a legfőbb projekt-koordinációs és folyamat-menedzsment dokumentumok a projekt során.

Mikor készül a BEP?

A BEP a Vállalkozó kiválasztása előtt és után is készülhet. A szerződéskötés előtt készülő BEP az úgynevezett pre-appointment BEP, a szerződéskötés utáni pedig a post-appointment BEP. (ISO 19650-2.2:2018 alapján)

A pre-appointment BEP készítésének célja, hogy a Vállalkozó bemutassa a projekt megvalósítására és az elvárt követelmények teljesítésére vonatkozó javasolt megoldásokat. Továbbá ezen dokumentum alapján a Megrendelő megállapíthatja, hogy a Vállalkozó által javasolt módszerek és eljárások megfelelőek-e, valamint felmérheti a Vállalkozó képességeit, kapacitásait és kompetenciáit. A post-appointment BEP a szerződés részeként a pre-appointment BEP-nél részletesebben, az abban foglaltakat figyelembe véve és pontosítva, további konrétumokat tartalmaz, és kifejti a projekt megvalósítását.

BEP
BIM alkalmazása során szükséges szerződéses dokumentumok

A BEP főbb tartalmi elemei:

 • projektinformációk
 • projektfázisok, mérföldkövek
 • projektrésztvevők
 • célok és célkitűzések
 • modellmenedzsment (szoftveres és hardveres követelmények)
 • minőségbiztosítás és minőségellenőrzés
 • BIM auditok gyakorisága és tartalma
 • adatmenedzsment
 • szállítandó munkarészek és az adatszolgáltatás módja (referenciákkal: a Vállalkozó képességeinek és kompetenciáinak bemutatásával)
 • az együttműködés módja (feladatok és folyamatok leírása)
 • BIM felhasználási célok

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 • RT (Responsibility Table – felelősségi táblázat): fázisokra bontva meghatározza a modell létrehozásában és aktualizálásában együttműködő szereplőket és felelősségi köreiket.

 • MIDP (Master Information Delivery Plan – átfogó teljesítési terv): tartalmazza a projekt ütemezési időpontjait, az információelőállítás felelőseit, valamint a követendő protokollokat.

 • TIDP (Task Information Delivery Plan – feladatspecifikus teljesítési terv): tartalmazza az Alvállalkozók (pl.: szakági tervezők) egyes tervszállítási fázisokhoz kapcsolódó teljesítési ütemtervét.

 • SOW (Scope of Work): modellelemek kategorizálását és információtartalmát összefoglaló táblázat.

 

Felhasznált irodalom:

MINDEN VÉLEMÉNY FONTOS SZÁMUNKRA!
ÖRÖMMEL FOGADJUK A TARTALMAKKAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEKET, INFORMÁCIÓKAT.