2019.10.10.

Szerződéses dokumentumok – EIR

Szerző:
Bakai Nándor, Horkai András

 A szerződéses dokumentumokat bemutató sorozatunk első részében a Megrendelő-oldali dokumentumok közül az EIR kerül bemutatásra.

Fontos megjegyzés:  A 2019. május 1-jén megjelent MSZ EN ISO 19650 szabványok részben frissítették, részben átalakították a BIM-alapú projektek szerződéses dokumentumainak struktúráját és tartalmát, a gyakorlatban azonban egyelőre továbbra is a PAS 1192 szabványokra épülő, nemzeti vagy vállalati adottságok alapján kialakított dokumentumok/sablonok használata a jellemző. Ennek megfelelően az alábbi ismertető is egy átmeneti állapotot tükröz, melyben az ISO 19650 fogalmi frissítéseit igyekeztünk átvezetni, viszont a gyakorlati alkalmazással még nem alátámasztott munkarészeket és fogalmakat egyelőre nem részleteztük. Ezen munkarészek kidolgozásában a Lechner Tudásközpont aktívan részt vesz, a CEN/TC 442 "Épületinformációs modellezés" európai műszaki bizottságába delegált szakértője révén. 

Mi az EIR, és mi a célja?

Az EIR (Exchange Information Requirements – Információcserére Vonatkozó Követelmények)  meghatározza a projektben létrejövő információk előállításának műszaki, menedzsment és kereskedelmi/üzleti aspektusait. (ISO 19650-1 alapján)

Az EIR feladata, hogy tisztázza a folyamatban érintett szereplők irányába a Megrendelő igényeit és követelményeit, valamint segíti a Megrendelőt a pályáztatás folyamatában a megfelelő Fővállalkozó kiválasztásában. A vállalkozásba adás után biztosítja, hogy a Megrendelő igényeinek megfelelően történjenek a munkafolyamatok, valamint, hogy az információk hatékonyan felhasználhatóak legyenek a megrendelői döntéshozatalokban.

A két legfontosabb kérdés, amire az EIR-nek választ kell adnia: Mit csinálunk? Miért csináljuk? Egy jól elkészített EIR egyértelműen tisztázza az Ajánlattevők felé, hogy milyen szállítandó munkarészekre (modellekre) van szükség, és mi lesz ezen munkarészek felhasználási célja.

Tekintve, hogy új és meglévő építményekkel kapcsolatos beruházásokban is alkalmazható, így az EIR kezdődhet közvetlenül a Megrendelő – leendő építményre vonatkozó – igényeinek tisztázásával, vagy a meglévő építményre vonatkozó beruházás esetén a vagyontárgyak (építmények) értékelésével.

Másfelől az EIR tisztázza a Megrendelő feladatait is: a részéről szükséges adattszolgáltatásokat, és előre meghatározott döntési pontokat. A Megrendelő az egyes projektfázisokban az EIR követelményeit és a Vállalkozó(k) által létrehozott eredménytermékeket megvizsgálva dönti el, hogy teljesültek-e az általa megfogalmazott célok, így átléphet-e a projekt a következő fázisba. Ezek az előre definiált mérföldkövek megadják az egyes projektszakaszok zárását és a következő szakaszok kezdetét.

Mikor készül az EIR?

Az EIR minden esetben a projekt kezdetekor készül, a későbbiekben minden további szerződéses dokumentum hivatkozási alapját képezi. A készítés során azonosításra és dokumentálásra kerülnek a Megrendelő igényei és követelményei. Végeredményként az EIR-nek kell meghatároznia a projekt egységes, összehangolt, továbbiakban is számonkérhető információs követelményrendszerét.

Részletezettsége:

Fontos, hogy az EIR megfelelő részletezettséggel készüljön el, mert amennyiben nem tartalmazza pl. a konkrét és specifikus BIM követelményeket és felhasználási célokat, akkor az Ajánlattevő(k) nem tudják felmérni a pontos feladataikat, így az árajánlatadás is bizonytalanná válik, továbbá nem tudják - a feladat megoldására vonatkozó javaslataikat bemutató - BEP-et (BIM Execution Plan – BIM Végrehajtási Terv) sem elkészíteni. Valamint, mivel minden további tenderdokumentum alapját az EIR képezi, így a célnak megfelelő és konkrét kidolgozottsággal kell elkészülnie.

EIR
BIM alkalmazása során szükséges szerződéses dokumentumok

Az EIR főbb tartalmi elemei:

·       Projektinformációk:
meghatározásra kerülnek a projekttel és annak tervezett ütemezésével kapcsolatos információk

o   általános projektinformációk

o   program és projektfázis információk

·       Műszaki, technikai szempontok:  
meghatározásra kerülnek azok a részletes követelmények, melyek a projekttel kapcsolatos Megrendelői igények teljesítéséhez szükségesek

o   rendszerkövetelmények, szoftver platformok

o   adatcsere formátumok és protokollok

o   modellelemek részletezettségi szintjei

o   koordináta-kezelés

o   minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

o   oktatás és továbbképzés

·       Menedzsment és kereskedelmi/üzletmeneti szempontok:           
meghatározásra kerülnek az adatelőállítással kapcsolatos szabványok és a leendő Vállalkozó által végrehajtandó módszerek és folyamatok

o   alkalmazandó irányelvek és szabványok

o   a projektben résztvevők és felelősségi köreik (RT: Responsibility Table – Felelősségi Táblázat)

o   CDE (Common Data Environment – Közös Adatkörnyezet)

o   adatbiztonság

o   koordinációs és ütközésvizsgálati folyamatok

o   adatszolgáltatás módja és BIM-, valamint projekt eredménytermékek

o   a Megrendelő BIM felhasználási céljai

o   a leendő Vállalkozó BIM-specifikus kompetencia-értékelésének szempontrendszere

·       Mellékletek         

 

Kapcsolódó dokumentumok:

  • BEP: a leendő Beszállítók/Vállalkozók az EIR-re – egyfajta válaszul – egy BEP-et készítenek, amely alapján a Megbízó értékelheti az egyes pályázó Vállalkozók képességeit és kapacitásait.

  • MPDT (Model Production Delivery Table – Modell Előállítási és Átadási Táblázat): meghatározza, ki, milyen eredményterméket, mikor és milyen részletességgel állít elő. Az EIR lehetséges melléklete.

  • PB (Project Brief – projekt információk): röviden ismerteti a Megrendelő BIM-mel kapcsolatos elvárásait. Az EIR része vagy lehetséges melléklete.

 

Felhasznált irodalom:

  • ISO 19650-2 Organization of information about construction works - Information management using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets
  • PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
MINDEN VÉLEMÉNY FONTOS SZÁMUNKRA!
ÖRÖMMEL FOGADJUK A TARTALMAKKAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEKET, INFORMÁCIÓKAT.